Zemní plyn

Zemní plyn

řadíme mezi ušlechtilá fosilní paliva. Skládá se ze směsi plynných uhlovodíků zejména metanu a nehořlavých složek, dusíku a oxidu uhličitého.

Složení zemního plynu

Původ suroviny.....­.......Metan.­............Os­tatní uhlovodíky...­.....Nehořlavé lát­ky

ČR...........­.............­..........96,5­.............­..........2,6­.............­.............­.......0,9

Rusko........­.............­........98,4.­.............­.........0,8.­.............­.............­......0,8

Norsko.......­.............­........93...­.............­..........4,9­.............­.............­.......2,1

Vlastnosti zemního plynu

  • Zemní plyn má vysokou výhřevnost.
  • Je ekologickým palivem, protože jeho spalováním vzniká poměrně malé množství škodlivin ve srovnání s černým či hnědým uhlím nebo jinými palivy
  • Jedná se o poměrně čistou surovinu, která se před spotřebou nemusí výrazně upravovat.
  • Snadno a s minimálními ztrátami se transportuje.

Ekologie

  • Při spalování zemního plynu dochází proti jiným palivům k podstatnému snížení všech emisí. Dokonalé promísení vzduchu a plynu před spalováním a jeho snadná regulace zabraňuje vzniku emisí pevných nespálených částic ve formě sazí.
  • Zemní plyn prakticky neobsahuje sloučeniny síry nebo dusíku, při spalování produkuje pouze tzv. termické oxidy dusíku.
  • Díky dobrému promísení se vzduchem a k dobré regulaci spalování obsahují spaliny zemního plynu jen nepatrné množství CO.
  • Vzhledem k poměru uhlíku a vodíku, který je ze všech fosilních paliv nejnižší, vykazuje zemní plyn nejnižší emise CO2 na jednotku tepla.

Procentuální přehled snížení emisi

  • CNG ve srovnání s dieselem

PM=prach částice.......100%

SO2..........­.............­....100%

Nox..........­.............­......80%

HxCx .............­.............80%

CO...........­.............­......50%

CO2 .............­.............­.15%

  • CNG ve srovnání s benzinem

PM=prach částice.......100%

SO2..........­.............­....100%

Nox..........­.............­......20%

HxCx.........­.............­.....80%

CO...........­.............­......75%

CO2..........­.............­.....25%

Aktuality

01.09.2017 NOVÝ MOTOR VW 1.0 TGI

Nový tříválec spalující stlačený zemní plyn je primárně určen pro malá auta VW Group. Potvrzen je pro Seat Ibiza i nový Volkswagen Polo.


21.04.2014 DOVOZ ze zahraničí NA PŘÁNÍ

ZDARMA profi služby při realizaci dovozu


08.08.2012 CNG STANICE V ŽEBRÁKU - OTEVŘENÍ

PROVOZ NONSTOP


22.02.2014 Octavia CNG

Škoda Octavia G-Tec


Chceš být IN? Tankuj zemní plyn!

Copyright © 2007 – 2017 CNG Company s.r.o., Hředle 81, 267 51 Zdice, e-mail: info@cngcompany.cz